ODSZKODOWANIA OSOBOWE I NA MIENIU

Rodzaje spraw

1. Wypadek komunikacyjny

Osoby uprawnione do świadczenia:
kierowca, pasażer, rowerzysta, motorowerzysta, motocyklista, pieszy, pasażer środka masowej komunikacji
Szczególne przypadki:
Sprawca zbiegł z miejsca wypadku. W takiej sytuacji możemy dochodzić roszczeń, ponieważ podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę świadczenia jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Zderzenie ze zwierzyną leśną , uderzenie w drzewo, budynek itp. przeszkodę.
Wszyscy pasażerowie mają prawo do świadczenia, bez konsekwencji finansowych dla kierującego, o ile był on trzeźwy, nie był pod wpływem środków odurzających i nie zbiegł z miejsca wypadku.
Podobnie w przypadku pasażerów samochodu, który spowodował wypadek. Mają oni prawo, do pełnego zaspokojenia roszczeń, bez konsekwencji finansowych dla kierowcy.

Vorfahrt missachtet - Unfall

2. Poślizgnięcie i upadek

Osoby uprawnione do świadczenia:
Wszyscy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu na niestarannie utrzymanej nawierzchni
Przykłady typowych zaniedbań:
ubytki w chodniku lub ruszające się płytki chodnikowe
nieodśnieżone i oblodzone ciągi komunikacyjne
śliskie schody
niesprawne urządzenia
wypadki w sklepach, restauracjach oraz w trakcie imprez masowych
Ważnym elementem jest tutaj niezwłoczne zabezpieczenie dowodów – świadków, zdjęć, itp.

poślizgnięcie i upadek3

3. Śmierć osoby bliskiej w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

  • Komunikacyjnego
  • W rolnictwie
  • Przy pracy
  • Błędu medycznego
  • Innego

Osoby uprawnione do świadczenia:
Najbliższa rodzina osoby zmarłej: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice dziadkowie, pradziadkowie. Również osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie ze zmarłym, które miały z nim bliskie relacje. Na chwilę obecną możemy dochodzić roszczeń w odniesieniu do zdarzeń, które miały miejsce po 10.08 1997 roku.

Day of the Dead 27

4. Błąd medyczny

Osoby uprawnione do świadczenia:
Pacjenci, którzy doznali krzywdy na skutek działania lub zaniechania personelu medycznego: lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki, położnej, stomatologa. Niewątpliwie procesy o błędy lekarskie należą do najcięższych procesów cywilnych. W ponad 50% przypadków sądy oddalają roszczenia pacjentów o odszkodowanie, uznające je za niezasadne lub nieudowodnione. Niezwykle ważna tym samym staje się weryfikacja zasadności dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny. Po otrzymaniu od Państwa dokumentacji z leczenia przekazujemy ją do analizy konsultantom medycznym. Po uzyskaniu opinii podejmujemy decyzję o dalszym postępowaniu.

medecin

5. Wypadek w rolnictwie

Osoby uprawnione do świadczenia:
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, ost. zm. DZ. U. Nr 79 z 2009 r. 667), za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

  • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej
  • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności
  • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa powyżej, albo w drodze powrotnej.
    Odszkodowania wypłacane są z polisy OC, ale pomożemy uzyskać odszkodowanie nawet w przypadku, gdy sprawca nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Farmer driving tractor in corn field

6. Wypadek przy pracy

Osoby uprawnione do świadczenia:
Osoby poszkodowane, jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy. Jest on zobowiązany do naprawienia szkody. Dla przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy zwykle udowodnić trzeba jego winę np. niewłaściwą organizację warunków pracy, stąd niezwykle ważne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia (wykonanie zdjęć, zebranie oświadczeń świadków) oraz nie podpisywanie protokołu wypadku kiedy nie odpowiada on rzeczywistości.

??????????????????